null

Przed nami nowy rok szkolny, być może najtrudniejszy w ostatnich latach.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed nami nowy rok szkolny, być może najtrudniejszy w ostatnich latach. Szanowni Państwo, przed nami nowy rok szkolny, być może najtrudniejszy w ostatnich latach. Do znanych już bolączek oświaty związanych z reformą jej systemu i wynikającymi z tego m.in. ciasnotą, pracą na zmiany i zmianami programowymi nauczania, dochodzą nowe poważne problemy związane z epidemią koronawirusa.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, nauczanie we wszystkich szkołach ma się rozpocząć metodą stacjonarną, z ogromnymi obostrzeniami dotykającymi zarówno uczniów, jak i nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Od razu pragnę Państwa zapewnić, że władze dzielnicy zrobiły wszystko, by prowadzenie zajęć było bezpieczne. Monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Należy się bowiem spodziewać, iż mogą zacząć funkcjonować trzy sposoby nauczania: stacjonarny, zdalny i hybrydowy, czyli mieszany.

Liczymy się w związku z tym z możliwymi perturbacjami.  Podczas epidemii nauczanie stacjonarne oznacza bowiem problemy z bezpieczeństwem medycznym i sanitarnym, a nauczanie zdalne – problemy organizacyjne, kadrowe i przede wszystkim informatyczne.

Władze oświatowe zrobiły niewiele, aby się z tym uporać i w chwili obecnej nie ma dobrego rozwiązania sytuacji. Zmarnowano mnóstwo czasu, żyjąc od czerwca w przekonaniu, iż nasz kraj wygrał walkę z koronawirusem, jak głosił oficjalny przekaz.

Mimo czekających nas trudności, wszystkim odpowiedzialnym za edukację trzeba przypominać o jej misji, którą najprościej ujął kanclerz Jan Zamoyski, pisząc w 1600 r. w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”.

Życzmy zatem naszym uczniom samozaparcia w zdobywaniu wiedzy i szukania sposobów na jej ciągłe pogłębianie, apelujmy do nich o zrozumienie trudnej pracy nauczycieli w tych nienormalnych warunkach, bo należy im się szacunek i wdzięczność.

Dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzę wytrwałości i cierpliwości, aby sprostać tym arcytrudnym wyzwaniom.

Jeden trudny egzamin z organizacji pracy zdalnej w okresie zamknięcia szkół już Państwo zdaliście, dlatego ufam, że nie zabraknie Państwu determinacji do zaliczenia kolejnego. Doceniam Państwa ogromne doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim niezwykłe umiejętności pracy z najmłodszymi w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Podziwiam Państwa samozaparcie i wierzę, że dzięki Państwa powołaniu najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy bezpiecznie przejdą przez rok szkolny w czasie epidemii.

Wszystkim życzę przede wszystkim zdrowego nowego roku szkolnego 2020/2021.

Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy