null

Przypominamy o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przypominamy o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą. Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.
Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły ponadpodstawowe w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – po 2 przedstawicieli z każdej ze szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji można dokonać na formularzu zgłoszeniowym zawierającym:
1) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, nr PESEL, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;
2) zgodę rodziców kandydata;
3) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
4) uzasadnienie swojego zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja rekrutacyjna dokona wyboru 10 osób, w terminie do 20 grudnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.