null

Przypomnienie o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przypomnienie o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2021  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 Oryginał oświadczenia należy: 

   złożyć w siedzibie Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 po uprzednim umówieniu wizyty - tel.22  443 53 63, lub

   przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

UWAGA! – termin do wniesienia oświadczenia uważa się za zachowany jeżeli nadano przesyłkę w placówce pocztowej do 31 stycznia 2021 r. włącznie (data stempla pocztowego).

Opłaty można dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

39 1030 1508 0000 0005 5000 7215

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. 

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila  pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Dzielnicy oraz na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl / Ogłoszenia / Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

OŚWIADCZENIE