null

Psycholog

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy pomaga w zakresie:

 • oceny sytuacji zagrożenia
 • uruchomienia działań interwencyjnych
 • rozpoznawania problemu u osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • rozpoznawania potrzeb w obszarach: zdrowotnym, psychologicznym, socjalnym, prawnym, itp.
 • rozpoznawania problemów współistniejących z przemocą (np. uzależnienie, współuzależnienie)
 • udzielania informacji pomocnych w skutecznym zatrzymaniu problemu przemocy
 • wsparcia dotyczącego trudnych, osłabiających uczuć
 • szukania zasobów pomocnych w skutecznym zatrzymaniu przemocy
 • wsparcia i zmotywowania do sięgania po pomoc różnych instytucji (np. Osrodek Pomocy Społecznej, Policja)
 • wskazania konkretnych instytucji, w których można uzyskać pomoc na dalszych etapach

oraz

 • problemów osobistych
 • problemów rodzinnych
 • problemów małżeńskich
 • sytuacji kryzysowych (utrata pracy, konflikt, choroba, śmierć bliskiej osoby, stres, zmiana życiowa, trudna decyzja, niepowodzenie, depresja)