null

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych –12 sierpnia, są już listy zakwalifikowanych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych –12 sierpnia, są już listy zakwalifikowanych W środę, 12 sierpnia o godz. 12.00 poznaliśmy pierwsze wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (na rok szkolny 2020/2021). Do warszawskich liceów techników oraz szkół branżowych I stopnia zostało zakwalifikowanych 18 660 absolwentów.

Na chętnych czeka w tym roku 20 468 miejsc w 162 szkołach ponadpodstawowych - 98 liceach ogólnokształcących, 45 technikach i 19 szkołach branżowych I stopnia.

W tym etapie rekrutacji wzięło udział ponad 20,5 tys. absolwentów szkół podstawowych. Do przyjęcia zakwalifikowano 18 660 z nich, w tym 413 laureatów (do liceów ogólnokształcących - 386 a do techników - 27). 42,7 proc. zakwalifikowanych to uczniowie spoza Warszawy.

1 310 kandydatów nie dostało się do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły (można było aplikować do nieograniczonej liczby placówek).

Kolejne etapy

Do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą potwierdzali wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą w niej złożyć oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

19 sierpnia o godz. 14.00 poznamy wyniki i ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych. W tym samym dniu o godz. 16.00 w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie: edukacja.warszawa.pl pojawi się informacja o wolnych miejscach.

Uczniowie niezakwalifikowani do żadnej ze szkół będą mogli składać podania o przyjęcie w wybranej placówce z powyższej listy. O przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły.