null

Rozpoczyna się druga edycja Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana dla szkół, placówek edukacji pozaszkolnej i burs

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika pucharu z podobizną Marka Edelmana wraz z tytułem nagrody

<p>Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Nagroda ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji.&nbsp;</p>

Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Nagroda ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji. Ma przyczynić się do tego, by uczniowie podejmując decyzje, czynili to w oparciu o uświadamiane sobie przekonania i wartości.
Inspiracją do podejmowanych przez uczniów działań powinna być biografia Marka Edelmana, zarówno jego losy wojenne, jak
i powojenna działalność społeczna, zawodowa i polityczna.

O Nagrodę ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę, które w ostatnich trzech latach zrealizowały:

  • projekty/działania dotyczące edukacji na rzecz praw człowieka w kontekście historycznym i współczesnym;
  • projekty/ działania dotyczące kwestii zapobiegania przejawom nienawiści, zbrodniom przeciwko ludzkości w kontekście historycznym i współczesnym;
  • projekty/działania dotyczące historii i kultury żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej;
  • projekty/działania edukacyjne związane z edukacją o Holokauście oraz upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim;
  • projekty/działania dotyczące działań na rzecz praw człowieka i praw obywatelskich, podejmowane w okresie PRL przez przedstawicieli opozycji demokratycznej;
  • projekty/działania edukacyjne popularyzujące osobę i dokonania Marka Edelmana.

Zapraszamy do aplikowania. Termin przesłania zgłoszenia upływa 8 lutego 2021 roku.

Strona ze szczegółowymi informacjami o Nagrodzie Marka Edelmana