null

Rozpoczyna się nabór uzupełniający kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji.

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji należy dokonać na formularzu dostępnym poniżej, a następnie przesłać w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. na adres: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja rekrutacyjna dokona w terminie do 17 grudnia 2021 r. wyboru 3 osób.         

 

Załączniki: