null

Rusza kolejna edycja projektu "Adwokat przydaje się w życiu - Warszawa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rusza kolejna edycja projektu "Adwokat przydaje się w życiu - Warszawa" Rusza kolejna edycja projektu "Adwokat przydaje się w życiu / Warszawa", który realizowany będzie w 70 szkołach ponadpodstawowych na terenie Warszawy. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy m. st. Warszawa, a Izba Adwokacką w Warszawie.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta m. st Warszawy oraz adw. Mikołaja Pietrzaka - Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby uczestniczyć w projekcie, szkoła musi wypełnić formularz zgłoszeniowy (deklaracja) i przesłać go w formie scanu na adres mailowy: edukacja@ora-warszawa.com.pl do dnia 10 marca 2020 roku.

„Adwokat przydaje się w życiu" jest projektem edukacyjnym, kierowanym do młodzieży uczęszczającej do szkól ponadpodstawowych w Warszawie. Organizatorem projektu jest Izba Adwokacka w Warszawie.

Celem nadrzędnym projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawienie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które młodzież wchodząca w dorosłość może natrafić. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystne jest u adwokatów szukać pomocy oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej, w szczególności dotyczącej jej kosztów.

W ramach projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:
1. Blok karny
2. Blok cywilny
3. Blok związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnienia podatkowo - ubezpieczeniowe
4. Wykonywanie zawodu adwokata, pozycja adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22038-edukacja-prawnicza-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych?fbclid=IwAR06yY6qpx7M81MnKJGXSJ5KOVLKUcSWB0BEuScpeV_9ipXVBZ0WifsPldI