null

Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza Jak informuje Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, planuje także przeprowadzenie konsultacji społecznych.

“Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynikający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).
Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje ruszyły 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r.
Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu zorganizowane zostaną spotkania informacyjne. Będą one miały charakter otwarty. Spotkania odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza

Ponadto w dniu 16 marca 2020 r. O godz. 17.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, w sali konferencyjnej na parterze, odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych , w tym mieszkańców wszystkich gmin województwa mazowieckiego.”

Informacja pozyskana ze strony:  http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza

Pliki do pobrania: