null

Rybna 8 na finiszu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Końcówka roku to zawsze czas finalizowania zadań i inwestycji. Szczególnie cieszą te, o które od początku swojej kadencji zabiegałem wraz z Zarządem Dzielnicy. Priorytetem władz jest bowiem stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez podłączanie starych kamienic komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dziś mam przyjemność ogłosić zakończenie prac modernizacyjnych w kamienicy przy ul. Rybnej 8.

Podczas oddania kamienicy do użytku obecny był osobiście zastępca burmistrza Karol Kowalczyk, który nadzoruje prace ZGN oraz Marek Czarnecki dyr techniczny ZGN.

Kamienicę nie tylko podłączono do sieci, ale wykonano także jej pełną modernizację. Po przebudowie w budynku powstało 11 lokali mieszkalnych, w tym trzy mieszkania dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zostaną one w najbliższym czasie przekazane osobom oczekującym na mieszkanie komunalne lub socjalne.

Łączna wartość modernizacji wyniosła blisko 2,7 mln złotych, a zakres wykonanych prac to m.in.: montaż węzła cieplnego, wzmocnienie konstrukcji budynku i podbicia fundamentów, wykonanie izolacji cieplnej i przeciw-wilgociowej piwnic, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana stropów i wykonanie nowej więźby dachowej. Wykonano oczywiście nowe instalacje wewnętrzne wodne, kanalizacyjne i c.o., a także odnowiono elewację kamienicy.

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Karol Kowalczyk rozmawiający z Dyrektorem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy węźle ciepłowniczym

 

 

Budki lęgowe dla ptaków na budynku Rybna 8