null

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dziewczyna w koszulce z logo fundacji Świat na Tak

Jak co roku Fundacja „Świat na TAK” ogłosiła Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży działającej w wolontariacie. Jego celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień. 

Karty uczestnictwa w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” należy bezpośrednio składać - w terminie do 12 lutego 2021 roku -  w siedzibie Fundacji „Świat na TAK”, Aleja Jerzego Chrystiana Szucha 27 w Warszawie.

Szczegółowe informacje, dotyczące ww. konkursu znajdują się na stronie internetowej Fundacji- KLIKNIJ TUTAJ