null

Samorządy protestują w sprawie braku wsparcia z rządowego Funduszu Inicjatyw

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Samorządy protestują w sprawie braku wsparcia z rządowego Funduszu Inicjatyw Samorządy protestują w sprawie braku wsparcia z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Wiele samorządów lokalnych, które aplikowały z projektami, nie zostało objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór). Warszawa jest jednym z miast, które nie otrzymają żadnego wsparcia.

- Ta sprawa bulwersuje tak naprawdę prawie wszystkie samorządy w kraju. Latem mieliśmy zapowiedź wsparcia w dźwignięciu się z trudnej sytuacji postepidemicznej. Mieliśmy informację, że będą to środki, które pomogą wspólnotom w realizacji ważnych dla nich projektów – mówił na konferencji zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski. – Warszawa złożyła 5 projektów, które składały się z 23 działań. Podobnie jak większość dużych miast otrzymaliśmy z tego funduszu okrągłą kwotę zero złotych – dodaje.

Inwestycje dotyczyć miały infrastruktury drogowej, zakupu autobusów, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,2 mld zł. Brak wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych utrudni ich realizację i dalszy rozwój miasta. A należy pamiętać, że nasze miasto – poprzez tzw. janosikowe – wspiera rozwój innych samorządów. W 2021 roku miasto ma wpłacić 1,294 mld zł, o 85 milionów więcej niż w 2020 roku.

Jednakże nie tylko duże miasta zostały pominięte w przyznawaniu dofinansowania, były to także średnie i małe wspólnoty samorządowe. Wśród nich są też przedstawiciele metropolii warszawskiej, np. gmina Nadarzyn czy Piaseczno.

- To, co najbardziej bulwersuje nas – samorządowców – i co powinno wybrzmieć bardzo mocno, to jest przede wszystkim brak jasnych, twardych kryteriów do oceny składanych wniosków – mówił Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. – Właściwie jedynym kryterium były słowa premiera, który powiedział, że te inwestycje powinny być ważne dla mieszkańców. Taka sytuacja braku jasnych kryteriów zdarzyła się chyba po raz pierwszy. To dało komisji konkursowej prawo do całkowitej dowolności w ocenie tych wniosków – dodał.

Dodatkowo, w trakcie naboru dwukrotnie zmieniana była podstawa przyznania środków. Nadarzyn również nie otrzymał dofinansowania, choć złożone zostały dwa wnioski – jeden związany z ochroną zdrowia (budowa nowego ośrodka zdrowia) oraz dwa związane z ochroną środowiska.

- Gmina Piaseczno złożyła 7 wniosków i to były bardzo różne wnioski – różnorakie większe i mniejsze inwestycje drogowe, poprawa bezpieczeństwa szkoły czy renowacja obiektów historycznych – relacjonował Daniel Putkiewicz, burmistrz miasta i gminy Piaseczno. – Dziwi mnie, że żaden z tych projektów nie zyskał nawet częściowego wsparcia – dodał.

 

Złożone przez m.st. Warszawa wnioski, które nie otrzymają wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczyły następujących inwestycji:

Opieka zdrowotna

 1. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego
 2. Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
 3. Przebudowa i modernizacja przychodni przy ul. Wiertniczej 81

Edukacja

 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, ul. Różana 22/24
 2. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka – Jeziorańskiego
 3. Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego
 4. Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny
 5. Budowa przedszkola przy al. Niepodległości 17
 6. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego
 7. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 8. Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20
 9. Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88
 10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3
 11. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza

Infrastruktura drogowa

 1. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów
 2. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
 3. Przebudowa Placu Pięciu Rogów

Kultura

 1. Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
 2. Budowa i wyposażenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 3. Modernizacja Teatru Ateneum
 4. Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe

Zakup taboru

 1. Zakup 160 autobusów niskoemisyjnych z napędem gazowym spełniających normę Euro 6