null

Segreguj odpady właściwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Segreguj odpady właściwie Nowe zasady segregacji odpadów obowiązują od blisko roku. Warszawa intensyfikuje działania edukacyjne dla mieszkańców - tym razem bezpośrednio w miejscach gromadzenia odpadów.

Gdy dojdzie do wymieszania surowców operatorzy odbiorą je jako odpady „zmieszane”. Z kolei w miejscach na „gabaryty” nie mogą być składane „elektroodpady” czy materiały budowlane. Mieszkańcy dowiedzą się o tym dzięki naklejkom.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku był stopniowo wprowadzany w Warszawie od stycznia 2019 r. Teraz mieszkańcy segregują odpady do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz zmieszane. Operatorzy odbierają również odpady zielone (liście, rozdrobnione gałęzie itp.) od marca do listopada. Odpady wielkogabarytowe wywożą co cztery tygodnie spod zabudowy wielolokalowej, a co trzy miesiące z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych - właściciel nieruchomości ustala miejsce ich odbioru. Tzw. „gabaryty” można wystawić nie wcześniej, niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wywozu.

Warszawa wprowadziła w tym roku kolejny element informacyjny – specjalne naklejki, które operatorzy mogą umieszczać na pojemnikach, workach czy odpadach. To sygnał dla mieszkańców i administracji o zasadach poprawnej segregacji odpadów. Oznaczenia są w dwóch wersjach: informujące o zmieszaniu frakcji oraz o tym, że odpad nie jest odbierany „w systemie”.

 

Co oznaczają naklejki zmieszania różnych frakcji?

Jeśli operatorzy odbierający odpady zauważą, że w pojemniku znajdują się nieodpowiednie surowce np. w „metalach i tworzywach sztucznych” są kartony czy zepsuta żywność, mogą oznaczyć pojemnik lub worek specjalną naklejką informującą o zmieszaniu frakcji. Takie oznakowanie to sygnał, że operator odbierze źle posegregowane surowce w dniu odbioru odpadów „zmieszanych”.


Czym są odpady wielogabarytowe i co nie powinno trafić do altan śmietnikowych?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.
Natomiast, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (np. gruzu), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych. Zarówno „gabaryty” jak i inne odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Co z „elektroodpadami”?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronach:

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach i MPSZOK-ach
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Segreguj na 5!

Teraz warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady – służy do tego wyszukiwarka #SegregujNa5 dostępna na stronie segregujna5.um.warszawa.pl. Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz jest na bieżąco uzupełniana o nowe produkty. 

Przedstawione są tam również podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

• Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.

• Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.

• Odrywamy wieczka od pojemników.

• Zgniatamy puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.

• Do BIO nie wyrzucamy mięsa – trafiają tam resztki po warzywach i owocach oraz resztki roślinne.

• Odpady BIO wyrzucamy najlepiej luzem lub w papierowych torebkach. Foliówki są dopuszczalne.

• Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadaje się do segregacji. Wyrzucamy go do ZMIESZANYCH.

• Zużyte przybory higieniczne wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

Informacje, broszury oraz plakaty o zasadach prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów dostępne są na stronach:

Plakat Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?

 Ulotka Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?