null

Sieć szkół i placówek oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sieć Szkół Podstawowych:  

Uchwała Nr III/52/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku  (załącznik pt. „Uchwała Nr III 52 2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r.”).

Sieć Szkół Ponadgimnazjalnych:

Uchwała Nr XV  356 2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.

Sieć Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: 

Uchwała NR XLV/1082/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie

Uchwała Nr LXXIV/2112/2018  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.

Wykaz szkół podstawowych w Dzielnicy Praga-Południe, w których zorganizowano dyżury dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w okresie ferii zimowych.