null

Skład Rady Osiedla Grochów-Kinowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bielawska Iwona

Broda Bartłomiej

Domańska Inga

Jeż Janina Wanda

Kowalczyk Karol

Malicki Jacek – Skarbnik

Prejzner Paweł – Sekretarz

Rybicka Joanna – Przewodnicząca

Rybicki Paweł

Stefaniak Dariusz – Wiceprzewodniczący

Walkiewicz Janusz

Wrzesień Sylwester – Członek Zarządu

Data wyborów: 5 czerwca 2022 r.