null

Skład Rady Osiedla Grochów-Kinowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Bielawska Iwona
  2. Broda Bartłomiej – Skarbnik
  3. Kowalczyk Karol
  4. Jeż Janina Wanda
  5. Pietrak Krzysztof
  6. Prejzner Paweł – Sekretarz
  7. Rybicka Joanna – Przewodnicząca
  8. Stefaniak Dariusz – Wiceprzewodniczący
  9. Walkiewicz Janusz
  10. Zalewski Andrzej

 Data wyborów : 17 czerwca 2018 r.