null

Spotkanie z kupcami z bazarku "Przy pętli" na osiedlu Gocław.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkanie z kupcami z bazarku „Przy pętli” na osiedlu Gocław. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i obietnicą złożoną przeze mnie podczas XXIII sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe, spotkałem się w czwartek, 19 listopada, z kupcami z bazarku „Przy pętli” na osiedlu Gocław.

4 listopada wpłynęło do Urzędu pismo kupców z funkcjonującego od blisko 30 lat bazarku Do pisma dołączono podpisy ok. 1500 mieszkańców Gocławia. Zaniepokoiła ich informacja Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław Lotnisko o konieczności opuszczenia do 31 stycznia 2021 roku terenu bazarku, z uwagi na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej na tym terenie. Problem planowanej likwidacji gocławskiego bazarku „Na pętli” u zbiegu ulic Umińskiego i Bora-Komorowskiego jest przedmiotem wnikliwego zainteresowania i troski władz dzielnicy. Podczas spotkania z kupcami okazało się, że wypowiedzenia otrzymali wszyscy handlujący na bazarku „Przy pętli”. My zaś mieliśmy wiedzę, że wypowiedzenia trafiły do 6 osób. Podczas dyskusji wskazywano inne, możliwe zdaniem kupców rozwiązania. Wskazano m.in. na teren po tzw. małym Tesco, ale okazało się, że nie wchodzi on w rachubę. Dzierżawa tego terenu przez SM Gocław Lotnisko wygasa bowiem dopiero w 2029 r. i do tego czasu dysponuje nim spółdzielnia. Dlatego na spotkaniu ustaliliśmy, że kupcy (wzorem kupców z Grochowa) zawiążą stowarzyszenie, zrzeszą się i wtedy łatwiej będzie prowadzić wszelkie rozmowy i dokonywać ustaleń.
Po drugie, zaproponowałem kupcom przenosiny na inną działkę. Do miasta należy teren za żłobkiem nr 51 położony wzdłuż ul. Rychtera, z dojazdem od ulic: Szkoły Orląt, Burzyńskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To właśnie tu upatrujemy szansę (po spełnieniu wszystkich procedur) na nowe miejsce dla kupców. Pragnę podkreślić, że zależy nam jako władzom dzielnicy, aby takie miejsca jak to nie znikały z mapy Pragi-Południe. Uzgodniliśmy, że w trakcie rejestrowania stowarzyszenia kupców odbędzie się kolejne spotkanie kupców z władzami spółdzielni, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele Zarządu Dzielnicy. Chodzi o szczegółowe i dokładne określenie terminów wyprowadzki kupców z zajmowanego obecnie miejsca. O dalszym rozmowach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe