null

Sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Zapałczanej 6

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 09 listopada 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisał Zarządzenie nr 1668/2022 w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Zapałczanej 6  (dz. ew. nr 82/2 o   pow. 387m2 z obrębu 3-04-15).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela gruntu, służebności gruntowej przejścia i przejazdu na gruncie, oznaczonym jako działka ewidencyjna nr 82/1 o powierzchni 31 m2 w obrębie 3-04-15, położonym przy ul. Zapałczanej, będącym częścią nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA6M/00323131/6.

Cena wywoławcza netto 650 000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu) 65 000,00 zł

Minimalne postąpienie 6 500,00 zł

Jednorazowe wynagrodzenie netto 8 500,00 zł  z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu

 

Do ceny osiągniętej w przetargu oraz jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 12 stycznia 2023 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2023 r. o godz. 1200

w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 159 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600,

oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274   pod telefonem 22 44 35 269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.