null

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w sprawie planowanego remontu torowiska i przebudowy Al. Waszyngtona.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w sprawie planowanego remontu torowiska i przebudowy Al. Waszyngtona. Stanowisko Nr 2/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. w sprawie planowanego remontu torowiska i przebudowy Al. Waszyngtona.

Rada Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy stanowczo sprzeciwia się forsowaniu i realizacji przy okazji remontu linii tramwajowej w ciągu Al Waszyngtona jakichkolwiek zmian i rozwiązań, których następstwem może być pogorszenie płynności ruchu i obsługi komunikacyjnej w Al. Waszyngtona, co z kolei skutkować może zwiększeniem emisji zanieczyszczeń, hałasu i uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. 

Mając na uwadze powyższe, Rada Dzielnicy opowiada się za bezwzględnym utrzymaniem funkcjonującego obecnie przekroju jezdni po dwa pasy w każdym kierunku (2+2), jednocześnie widząc potrzebę usprawnienia i uporządkowania oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego. Rada wskazuje na konieczność budowy wydzielonej drogi dwukierunkowej dla rowerów po północnej stronie Alei na całym przebiegu od Ronda Wiatraczna do Ronda Waszyngtona, jak również budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przycisk lub z teledetekcją pieszego na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Niekłańskiej i ul. Modrzewiowej.

Ponadto Rada Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy uważa, że absolutnie nie można dopuścić do sytuacji, w której przebudowa w Al. Waszyngtona pokrywałaby się czasowo z remontem estakad na Trasie Łazienkowskiej, gdyż będzie to skutkowało całkowitym paraliżem komunikacyjnym Dzielnicy.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy

 Marcin Kluś