null

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy stanowiący załącznik do uchwały Numer 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2020 roku.

Statut MRDPP do pobrania