null

Styczeń 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 1 pozycja

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 2 pozycje

Informacja o wszczętych postępowaniach – 4 pozycje