null

Grudzień 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 20 pozycje

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 3 pozycje

Informacja o wszczętych postępowaniach – 2 pozycje