null

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy Do 30 września 2020 roku można wnioskować o przyszłoroczne stypendia artystyczne m.st. Warszawy. Najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy mogą liczyć w sumie na prawie dwa miliony złotych.

W tym roku wnioski przyjmowane są tylko drogą elektroniczną. Można je przesyłać jeszcze do 30 września, za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów. Specjalny formularz znajduje się na stronie um.warszawa.pl/stypendia.
Przyznawane od 2009 roku stypendia artystyczne skierowane są do osób, które przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Ich działalność może dotyczyć różnych dziedzin: literatury, sztuk wizualnych, teatru, filmu, muzyki i tańca, a także upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. O stypendia mogą ubiegać się twórcy, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.