null

Świadczysz usługi noclegowe? Zgłoś obiekt do ewidencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osoby świadczące usługi noclegowe w tak zwanych obiektach niekategoryzowanych mają obowiązek zgłosić obiekt do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Pobierz wniosek w urzędzie dzielnicy lub na stronie internetowej Warszawa19115.

Po wypełnieniu złóż w urzędzie dzielnicy, na terenie której znajduje się obiekt. Ewidencja jest publikowana w biuletynie informacji publicznej m.st warszawy.

Szczegółowe informacje o tym, jak dokonać wpisu do ewidencji uzyskasz:

  • na stronach Miejskiego Centrum Kontaktu
  • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, które działają w urzędach dzielnic
  • w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2. 

Uwaga: Jeśli będziesz świadczył usługi hotelarskie w obiekcie niekategoryzowanym bez zgłoszenia go do ewidencji to narażasz się na karę grzywny lub nawet ograniczenia wolności (zgodnie z art. 60 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń) 

Treść ulotki dostępna w treści artykułu