null

Święto Grenadierów 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Poczty sztandarowe ze szkół na Pradze-Południe

W czwartek, 17 czerwca 2021 roku, u zbiegu al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na Grochowie, pod pomnikiem poświęconym pamięci polskich formacji grenadierskich, odbyła się tradycyjna w naszej dzielnicy uroczystość. Przypadła ona dokładnie w 81. rocznicę bojowego chrztu dowodzonej przez gen. Bronisława Ducha polskiej 1. Dywizji Grenadierów. Uczciliśmy pamięć tych, którzy w imię hasła „Za wolność naszą i waszą” przelewali w 1940 r. krew w obronie Lotaryngii i Alzacji. Najsłynniejszym bojem dywizji była dwudniowa bitwa pod Lagarde z 17 czerwca 1940 r. Polacy zadali wówczas znaczące straty jednostkom niemieckiego XII Korpusu.

Pod pomnikiem Grenadierów stanęły poczty sztandarowe Szkół Podstawowych nr 60, 120, 141, 168, 246 i 373, XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, XLVII LO im. St. Wyspiańskiego, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 12, Zespołu Szkół nr 21 oraz LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego, którego uczniowie klasy wojskowej zaciągnęli wartę honorową przy pomniku, a uczniowie z klasy ratownictwa medycznego czuwali nad zdrowiem słabnących w upale kolegów i koleżanek z innych szkół, za co należą im się szczególne słowa podziękowania.

Skromna lokalna uroczystość rocznicowa zgromadziła wielu znakomitych gości i mieszkańców dzielnicy. Pojawił się na niej południowopraski kombatant kpt. Feliks Waśkiewicz, przybył zastępca attaché obrony przy Ambasadzie Francji ppłk Sébastien Gorce wraz ze stażystami z biura attaché. Władze samorządowe stolicy reprezentował wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Sławomir Potapowicz. W uroczystości przy pomniku Grenadierów uczestniczyli radni Dzielnicy Praga-Południe: przewodniczący Rady Marcin Kluś, wiceprzewodnicząca Mirosława Terlecka oraz Irena Bartosińska, Katarzyna Bernadetta Olszewska, Ewa Szydłowska i Sławomir Nowak. Obecni byli także przedstawiciele zarządu dzielnicy – burmistrz Tomasz Kucharski i jego zastępczyni Bożena Przybyszewska. Wśród gości pojawiła się szefowa dzielnicowego OPS dyr. Zuzanna Grabusińska. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Seniorów – Teresa Bugajska-Nyc, Wanda Orzeszek i Jerzy Szymborski. Obecni byli znani działacze lokalni – pani Róża Karwecka, Anna Wąsik i inicjator budowy pomnika Grenadierów inż. Tadeusz Burchacki.

Po powitaniu gości, odegraniu hymnów państwowych Polski i Francji, przemówienie wygłosił burmistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski, który przypomniał ciekawy fakt związany z pomnikiem. Głaz poświęcony grenadierom to fragment przedwojennego cokołu pomnika Lotnika z Placu Unii Lubelskiej, na którym podczas okupacji Janek Bytnar „Rudy” wymalował kotwicę Polski Walczącej. Burmistrz przypomniał, w jakich warunkach formowała się dywizja i jakie były losy jej żołnierzy po kapitulacji Francji. Z ust burmistrza padły słowa o naszym obowiązku pamięci, gdy zabrakło już wśród nas ostatnich weteranów 1. Dywizji Grenadierów.

Krótkie przemówienie wygłosił także zastępca attaché obrony przy Ambasadzie Francji ppłk Sébastien Gorce.

Po przemówieniach poszczególne delegacje w asyście reprezentanta warszawskiej Straży Miejskiej oraz uczniów klas wojskowych LO im. Jasińskiego złożyły wieńce u stóp pomnika grenadierów.

Na zakończenie minutą ciszy uczczono pamięć polskich grenadierów i wszystkich żołnierzy polskich poległych podczas drugiej wojny światowej.

Goście podczas minuty ciszy na uroczystości poświęconej pamięci Grenadierom
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe przemawiający na uroczystości
Pamiątkowe zdjęcie gości biorących udział w uroczystości pod pomnikiem
Udekorowany uroczystymi wieńcami pomnik Grenadierów