null

Coraz mniej czasu na obniżenie ceny energii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh do 30 listopada 2022 r. małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe oraz inne wymienione w Ustawie z 27 października 2022 r.o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. powinny złożyć do swojego dostawcy energii stosowne oświadczenie.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które znajduje się na stronie www.gov.pl.

 

Grafika przypominająca o terminie złożenia oświadczenia, wszystkie informacje zawarte w niej dostępne są w treści artykułów

Załączniki: