null

W szkołach będzie cieplej!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków z Unii Europejskiej, aż cztery budynki szkół na terenie Pragi-Południe zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. Łącznie w ramach tego projektu na terenie Warszawy zmodernizowanych zostanie 11 szkół za kwotę prawie 24 mln złotych, z czego prawie 12,5 mln złotych stanowią dotacje.

W ramach dwóch projektów: „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy” oraz „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy” z obszaru Pragi-Południe modernizacji zostaną poddane szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 397 imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej;
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej;
  • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny;
  • Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23.

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla tych programów ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców tych inwestycji powinien nastąpić w I kwartale 2023 roku, zaś zakończenie prac i rozliczenie projektów powinno nastąpić do końca kwietnia 2024 roku.

W szkołach będzie cieplej!
Zobacz galerię (5 zdjęć)
W szkołach będzie cieplej!
W szkołach będzie cieplej!
W szkołach będzie cieplej!
W szkołach będzie cieplej!