null

Tereny toru kolarskiego przy ulicy Podskarbińskiej - komunikat rzecznika prasowego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tor kolarski komunikat rzecznika prasowego Andrzeja Opali 400 na 260 pikseli

W opinii władz dzielnicy Praga-Południe jednoznacznym i jedynym przeznaczeniem terenów znajdujących się przy Podskarbińskiej jest – zgodnie z tradycją oraz historią tego miejsca – ich funkcja sportowa i rekreacyjna.

Nie ma i NIGDY nie było naszą intencją przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe czy usługowe, a nawet usługi społeczne typu żłobek czy przedszkole.
Przed nami wyłożenie projektu planu miejscowego zagospodarowania dla tego terenu oraz dwuetapowe konsultacje społeczne z nim związane. Pomogą one określić dokładniej, jakie funkcje będą możliwe do realizacji na tym terenie. Organizatorem konsultacji ogólnomiejskich będzie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, które wśród swoich mieszkańców zorganizuje dzielnica Praga-Południe.
Na wyraźny wniosek BAiPP ustaliliśmy, że konsultacje społeczne przeprowadzimy po wyłożeniu mpzp i uzgodnieniu funkcji tego terenu.
Od sierpnia br. jesteśmy przygotowani, aby je rozpocząć, ale zgodnie z wnioskiem Biura czekaliśmy na wyniki konsultacji po wyłożeniu mpzp.
Obecnie jednak, gdy z jednej strony oczekiwania społeczne stają się coraz intensywniejsze, a z drugiej uzyskaliśmy informację, że wyłożenie planu ponownie ulega przesunięciu do połowy przyszłego roku (a co za tym idzie przesunie się w czasie uruchomieniu pierwszego, miejskiego etapu konsultacji), coraz mocniej jesteśmy za tym, aby uruchomić proces dzielnicowych konsultacji, nie czekając na wyłożenie mpzp. Chcemy wraz z mieszkańcami Pragi-Południe określić, jakie konkretne sportowo-rekreacyjne funkcje mają być realizowane na tym terenie.
W tej chwili kończą się czynności formalnoprawne zmierzające do tego, aby teren oraz obiekty znajdujące się na nim w całości przejęła dzielnica. Wpis dawnego toru do ewidencji zabytków nie jest jednoznacznie określony, ale gdyby zaistniała konieczność zachowania toru w jego obecnym kształcie, oznaczałoby to bardzo kosztowną rewitalizację obiektu służącego wyłącznie pasjonatom sportów rowerowych. Tymczasem w ocenie przeważającej większości mieszkańców dzielnicy, zabierających głos w tej sprawie, a także w opinii władz dzielnicy, w znacznym stopniu ograniczy to dostępność tego miejsca dla szerokiego grona odbiorców. Zabierający głos zgodnie optują za stworzeniem w tym miejscu terenu o funkcji rekreacyjno-sportowej dla WSZYSTKICH mieszkańców dzielnicy. W tym także, a może przede wszystkim, dla kilkunastu tysięcy nowych mieszkańców osiedli powstających wzdłuż ulic Mińskiej i Chrzanowskiego.
Szanujemy historię tego miejsca, jednak musimy patrzeć i działać pragmatycznie, mierząc się również z nakładami finansowym, które trzeba będzie ponieść, aby przywrócić teren mieszkańcom. Naszym obowiązkiem jest zaspokajanie społecznych potrzeb mieszańców, nie zaś wąskiej grupy entuzjastów rowerowej jazdy torowej. Milionowe nakłady wydane na rewitalizację toru i jego utrzymanie mogą rodzić pytania o zasadność tak wysokich nakładów, a w konsekwencji o racjonalność gospodarowanym mieniem.
Andrzej Opala Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy