null

Trwa remont związany z modernizacją wiaduktu wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa remont związany z modernizacją wiaduktu wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych Węzeł na Przyczółku Grochowskim został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku jako jeden z obiektów Trasy Łazienkowskiej. Z powodu upływu czasu oraz eksploatacji uległ degradacji. Jego stan techniczny na tyle się pogorszył, że przed rozpoczęciem prac nośność konstrukcji utrzymywały tymczasowe podpory. Generalny remont był koniecznością.

CORAZ BLIŻEJ ASFALTOWANIA

Aby odnowić obiekt, trzeba było go całkowicie rozebrać. Najważniejsze elementy wiaduktu zastąpiliśmy nowymi. Kluczowy etap modernizacji stanowiła wymiana płyty pomostu wiaduktu. Prace z tym związane przeprowadziliśmy w drugiej połowie sierpnia – wylaliśmy 1400 m sześc. betonu. Jego wylewanie i układanie było największą „operacją” całej inwestycji. Ze względu na gabaryty płyty – 81 metrów długości, 19 metrów szerokości i 1 metr grubości koryta – trwało to nieco ponad całą dobę.

Następnie, po położeniu izolacji na płycie pomostu, ruszyliśmy z wykonywaniem wyposażenia obiektu. Ułożyliśmy krawężniki i zbrojenie pod kapy chodnikowe. Pod koniec września zalaliśmy je betonem, a następnie położyliśmy tam tzw. jastrych żywiczny – to właśnie on stanowi nawierzchnię chodników. Podobne rozwiązanie technologiczne zastosowaliśmy na wiadukcie w ciągu ul. Saskiej nad Trasą Łazienkowską.

Od początku października trwają prace związane z wyposażaniem obiektu w niezbędną infrastrukturę. Zamontowaliśmy już balustrady, dobiega końca instalacja barierek. W następnej kolejności przeniesiemy się na część drogową, gdzie zajmiemy się układaniem mas bitumicznych. Asfaltowanie nastąpi w przyszłym tygodniu. Na razie jednak wykonawca nie podaje konkretnego dnia, kiedy zamierza to wykonać. Podobnie rzecz ma się z ul. Kinową i układaniem asfaltu na dojeździe i zjeździe z Przyczółka Grochowskiego.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI

Prace nie skupiają się tylko na samym wiadukcie. Prowadzone są także w jego obrębie, gdzie remontujemy chodniki i ciągi-pieszo rowerowe. Odnawiamy wszystkie perony przystankowe, które podnieśliśmy do poziomu 16 cm ponad jezdnię, by ułatwić wsiadanie do autobusów. Na większości peronów położyliśmy już nowe płyty chodnikowe. Przy przystankach rozpoczęło się układanie tzw. krawężników najazdowych i nawierzchni betonowej zatok autobusowych.

Celem inwestycji, obok poprawy stanu technicznego wiaduktu (obiekt będzie miał również nowe urządzenia dylatacyjne oraz system odprowadzania wód opadowych), jest także poprawa dojścia do oddalonych od siebie czterech przystanków autobusowych obsługujących 11 linii. Chcemy, aby Przyczółek Grochowski jako ważny węzeł przesiadkowy nie był ograniczony barierami architektonicznymi. Mimo że kilka lat temu część węzła została dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością poprzez wprowadzenie pochylni na przystanki i budowy rampy na kładkę nad łącznicą prowadzącą w stronę ul. Ostrobramskie, to do rozpoczęcia przebudowy schody z wielu stron utrudniały dostęp do przystanków.

W ramach prac rozebraliśmy schody po północnej stronie węzła. Już wybudowaliśmy nowe stopnie i wyposażyliśmy w stalowe balustrady. Parametry stopni i spoczników są zgodne z obowiązującymi obecnie normami. W kolejnym etapie możliwa będzie budowa pochylni prowadzącej na wiadukt, na którą zachowaliśmy odpowiednią rezerwę.

Prace na modernizowanym wiadukcie przebiegają zgodnie z harmonogramem, sprzyja też pogoda. Wszystko wskazuje na to, że powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.