null

Upamiętnienie 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Upamiętnienie 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku uroczystości związane z upamiętnieniem rocznicy Powstania Warszawskiego miały szczególny charakter z uwagi na wciąż trwający stan epidemii. Ponieważ uczestniczący w wydarzeniach kombatanci należą do grupy szczególnego ryzyka zachorowania na COVID-19, wszystkie obostrzenia sanitarne musiały być zachowane ze szczególną ostrożnością, aby nie narazić ich życia i zdrowia.

Dlatego tegoroczne uroczystości miały w większości kameralny charakter, a udział publiczności został w nich ograniczony do minimum. W piątek 31. sierpnia, w przeddzień 76. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, wczesnym rankiem wiceburmistrz Adam Cieciura złożył w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe wieńce pod tymi tablicami, pomnikami i obeliskami na Pradze-Południe.
Główne uroczystości rozpoczęliśmy o godz. 11.00 przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, na którym usytuowane są tablice poświęcone pamięci Antoniego Żurowskiego oraz Bronisława Chajęckiego. Na uroczystość te zaproszono przede wszystkim kombatantów i seniorów. W tym roku byli z nami m.in. pani kpt. Halina Kondracka ze Światowego Związku Żołnierzy AK, pani Lidia Urbańska z „Grupy Grochów” Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Senator Marek Borowski, Pani Róża Karwecka z Klubu Sąsiada przy ul. Skaryszewskiej, pani Wanda Orzeszek z Komisji Dialogu Społecznego, przedstawiciele Rady Seniorów pani Zofia Backiel, Kazimierz Urbański oraz pan Ryszard Kalkhoff, a także pan Zbigniew Żurowski, kuzyn płk. Antoniego Żurowskiego, dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz Pan Leszek Siejka.
Wśród gości znaleźli się także radni Dzielnicy Praga-Południe: Bożena Manarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Anna Dębińska-Żytkiewicz, Michał Wieremiejczyk, Krzysztof Wysocki oraz Mirosława Terlecka. Zarząd dzielnicy reprezentowali burmistrz Tomasz Kucharski i jego zastępcy Bożena Przybyszewska i Izabela Szostak-Smith.
Po odegraniu hymnu RP do zebranych przemówił burmistrz Tomasz Kucharski. Przypomniał przebieg krótkiego powstańczego zrywu na Pradze-Południe i przyczyny, dla których po kilku dniach tutejszy dowódca AK płk. Żurowski podjął bardzo trudną dla niego decyzję, by nie kontynuować walki. Słabo uzbrojeni powstańcy (mający zaledwie 300 pistoletów maszynowych) nie mieli bowiem wielkich szans w dalszej walce przeciw frontowym jednostkom niemieckim, w tym okrytej złą sławą dywizji SS „Herman Goering”, które broniły przedpola Warszawy przed nacierającą armią radziecką. Ponadto w obliczu przewidywanego rychłego zajęcia Pragi przez Armię Czerwoną, nie było sensu dalszego narażania życia młodych ludzi. Burmistrz przypomniał również, że to dzięki działaniom płk. Żurowskiego nie doszło na Pradze-Południe do represji na cywilnych mieszkańcach dzielnicy, jak miało to miejsce choćby na Woli.
Następnie o głos poproszono panią pani kpt. Halinę Kondracką, która była uczestnikiem Powstania na Pradze. Odczytała ona uczestnikom uroczystości wzruszający wiersz swojego autorstwa, który poświęcony jest pamięci uczestników Powstania Warszawskiego. Na koniec przemawiał pan Zbigniew Żurowski, który wspominał postać swojego kuzyna płk. Antoniego Żurowskiego, dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz dramatyzm wyboru przed którym staną, gdy musiał podjąć decyzję o zakończeniu działań powstańczych na Pradze. Na zakończenie uroczystości przy Urzędzie Dzielnicy złożono kwiaty pod tablicami na fasadzie budynku oraz odegrano kilka taktów „Warszawianki”.
Po tej uroczystości, część z uczestników udało się samochodami na kolejne miejsca pamięci narodowej, by tam wspólnie złożyć wieńce i znicze. Najpierw udano się przed kościół na Gocławiu pw. Apostołów św. Jana i św. Pawła, na fasadzie którego znajdują się tablice poświęcone praskim żołnierzom AK, przeprawiającym się przez Wisłę na lewy brzeg oraz przed kościół pw. Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka, na którym znajduje się tablica poświęcona pamięci majora Tadeusza Schollenbergera, dowódcy 3 rejonu (Grochów-Saska Kępa) VI Obwodu Praga AK oraz tablica pamięci wielu żołnierzy państwa podziemnego, którzy zginęli w 1944 r. Następnie udano się przed pomnik poświęcony żołnierzom 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” znajdujący się w al. Waszyngtona przy ul. Grenadierów. Na koniec wieńce i znicze złożono w Parku im. Obwodu VI Praga AK przy ul. Podskarbińskiej, gdzie stoi pomnik poświęcony żołnierzom i harcerzom praskiego Obwodu Armii Krajowej, ufundowany w 2014 r. przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.