null

Uroczysta sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Dzielnicy (MRD) III kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy (MRD) III kadencji spotkała się po raz pierwszy podczas uroczystej sesji inauguracyjnej. Radni młodzieżowi wybrani w grudniu ubiegłego roku złożyli ślubowanie oraz spośród swojego grona wybrali Prezydium Rady.

Nowym Przewodniczącym MRD został Jakub Pabjasz. W skład Prezydium weszli także: Maria Karpińska oraz Wiktoria Kurzawa (Wiceprzewodniczące Rady), Bernard Romański (Sekretarz) oraz Kalina Marfiak-Kowalski (Skarbnik). Przedstawicielami Młodzieżowej Rady Dzielnicy w Młodzieżowej Radzie Warszawy zostali: Olivier Haremski oraz Daniel Suszka.

Celem działania MRD Praga-Południe jest promowanie idei samorządowej, a w szczególności: upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, tworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń z samorządami uczniowskimi w szkołach, znajdujących się w dzielnicy, a także integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy, podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców oraz organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zobacz galerię (7 zdjęć)