null

Uroczyste wręczenie nagród Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uroczyste wręczenie nagród Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Do nagrody z Pragi-Południe złożono 13 projektów. Do finału zakwalifikowało się 6 projektów.

1. KULTOUR - spotkania ze sztuką współczesną / Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie;

2. Spektakl PRZERWANA CISZA / Warszawska Opera Kameralna;

3. Teatrzyk z pudełka / Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”;

4. Różni ludzie - jeden świat - wielokulturowość w Przedszkolu nr 143 „Mali Odkrywcy” ;

5. Wiersze znane i nieznane / Zespół Szkół Specjalnych nr 89

6. Zbudujmy sobie miasto, czyli jak zostać artystą-urbanistą? / Szkoła Podstawowa nr 143

Kapituła w składzie: Anna Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta Warszawy d.s. edukacji kulturalnej), Zbigniew Darda (przedstawiciel instytucji kultury), Wojciech Feliksiak ( przedstawiciel placówek pozaszkolnych), Katarzyna Górkiewicz i Paweł Kos-Nowicki, (przedstawiciele organizacji pozarządowej), Beata Zuziak Halina Polak ( metodyczki),Agnieszka Proszowska ( przedstawiciel koordynatorów dzielnicowych) oraz Bożena Głażewska (przedstawiciel Biura Edukacji)i Adam Sienkiewicz ( przedstawiciel Biura Kultury) przyznała nagrody i wyróżnienia 36 projektom.

Nagroda GRAND PRIX

otrzymali Katarzyna Konciak i Wojciech Hazanowicz (JM Poland) za projekt Orkiestra Społeczna.

1 MIEJSCE w Kategorii INNE- Warszawska Opera Kameralna

• Spektakl PRZERWANA CISZA / prof. Henryk Skarżyński

2 MIEJSCE w kategorii INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE I MUZEA

• KULTOUR - spotkania ze sztuką współczesną / Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie Natalia Grzędzińska, Karolina Iwańczyk, Anna Kurelska, Anna Rochowska, Marta Przybył

1 MIEJSCE w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE

• Zbudujmy sobie miasto, czyli jak zostać artystą-urbanistą? / Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego Stanów Zjednoczonych 27 / Agnieszka Trepkowska oraz Dyrektor Szkoły nr 143 Krystyna Jakubowska

Pełnomocnik Pani Anna Michalak - Pawłowska wręczyła podziękowania Pani Iwonie Kaczorowskiej Dzielnicowemu Koordynatorowi Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej

W 2019 roku:

Nagroda Grand Prix

„Zaczarowana paleta”, Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego (Praga Południe)

Autor: Agnieszka Trepkowska

Kategoria: Organizacje pozarządowe I NAGRODA: Dariusz Kunowski za projekt „Moja ulica – opowieści mieszkańców ulicy Skaryszewskiej - Spektakl "Róża ze Skaryszewskiej" / Fundacja Sceny Lubelska 30/32

Kategoria: Instytucje artystyczne i muzea I NAGRODA: Agata Siwiak za projekt „Reprezentacje. Nowa edukacja” / Biennale Warszawa