null

Uzyskaj dotację na urządzenia do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uzyskaj dotację na urządzenia do zatrzymania wód opadowych i roztopowych Jeszcze tylko do 31 marca br. można składać wnioski na dotację na przydomowe urządzenia do zatrzymania wód opadowych i roztopowych takich jak skrzynki rozsączające, studnie chłonne, ogrody deszczowe, oczka wodne czy zbiorniki retencyjne.

Ich budowa przyczynia się do zatrzymania wody opadowej na terenie działki i poprawa właściwości mikroklimatu.

 Zatrzymanie lub przetrzymanie wód opadowych i roztopowych na terenie posesji ograniczy odpływ wód do rzek, co z kolei ograniczy przesuszanie gruntu w mieście. Ponadto budowa zbiorników retencyjnych umożliwi wykorzystanie wody opadowej do podlewania roślin, co zmniejszy domowe rachunki za wodę z wodociągu.

 Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości: do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, przy czym maksymalna wysokość dotacji unie może przekroczyć:

  • a) 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • b) 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;

 Kliknij TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.