null

V sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

V sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe, odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 17.00, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji MRD Praga-Południe.
  3. Informacja bieżąca Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Referatu Sportu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dot. projektu o roboczej nazwie „I Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Pragi-Południe”
  4. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczącego MRD Praga-Południe.
  5. Głosowanie nad uchwałą ws. wygaśnięcie mandatu radnego MRD Praga-Południe.
  6. Podsumowanie przez Prezydium MRD realizacji spaceru międzypokoleniowego pt. "Historycznie po Grochowie".
  7. Podsumowanie przez Prezydium MRD spotkania superwizyjnego z MRD Wilanów i MRD Wawer oraz przedstawienie wniosków po wydarzeniu.
  8. Informacja Prezydium MRD nt. bieżących planów.
  9. Wolne wnioski, zapytania.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Adam Majewski

Załączniki: