null

VI sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VI sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe odbędzie się 23 listopada 2021 roku o godzinie 17.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji MRD Praga-Południe.
 4. Zaprzysiężenie nowych delegatów szkół do MRD.
 5. Informacja delegatów MRD do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy nt. bieżącej działalności MRW.
 6. Informacja Prezydium o zaangażowaniu MRD w organizację „Choinki Sąsiedzkiej” na Kamionku.
 7. Informacja Przewodniczącego MRD o objęciu honorowym patronatem projektu pn. Nauczmy się uczyć.
 8. Przedstawienie przez Prezydium MRD wyników i wniosków z ankiety dot. oceny działalności MRD we wrześniu i październiku br.
 9. Informacja Prezydium MRD nt. bieżących planów.
 10. Wolne wnioski, zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Adam Majewski

Załączniki: