null

VII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 17:00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji MRD Praga-Południe.
 4. Zaprzysiężenie nowo wybranych radnych.
 5. Głosowanie nad wygaśnięciem mandatu niektórych radnych.
 6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania honorowego patronatu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Stanowiska w sprawie planowanego rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o Saską Kępę i część Kamionka.
 8. Informacja delegatów MRD do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy nt. jej bieżącej działalności
 9. Informacja przewodniczących komisji stałych nt. ich bieżącej działalności.
 10. Informacja Prezydium MRD dot. działalności między sesjami oraz informacja o najbliższych planach.
 11. Wolne wnioski, zapytania.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Adam Majewski

 

Załączniki: