null

VIII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VIII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 22 lutego 2022 r. o godz. 17:00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przedstawienie przez Prezydium MRD wyników i wniosków z ankiety dot. oceny działalności MRD w okresie listopad 2021 r. - styczeń 2022 r.

 4. Dyskusja i głosowanie nad objęciem honorowym patronatem MRD projektu pn. „Postaw na Przedsiębiorczość”.

 5. Podsumowanie udziału MRD w 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 6. Informacja dot. udziału MRD w XXXVI sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 7. Informacja dot. zaangażowania niektórych radnych w warszawski Budżet obywatelski 2023.

 8. Informacja przewodniczących komisji stałych nt. ich bieżącej działalności.

 9. Informacja delegatów MRD do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy nt. jej bieżącej działalności.

 10. Informacja Prezydium MRD dot. działalności między sesjami oraz informacja o najbliższych planach.

 11. Wolne wnioski, zapytania.

 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

/-/ Adam Majewski

Załączniki: