null

W środę, 1 lipca 2020 r., odbyła się XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę, 1 lipca 2020 r., odbyła się XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Z uwagi na wciąż trwający stan epidemii, po raz kolejny odbyła się ona w trybie on-line. Wszyscy uczestniczący w sesji radni przebywali w swoich domach, mając łączność z pozostałymi uczestnikami posiedzenia.

W sali konferencyjnej urzędu, zamienionej w centrum organizacyjno-informatyczne sesji, przebywali zaś Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz niezbędni urzędnicy. Działania te podjęte zostały w celu ochrony przed koronawirusem oraz w trosce o zdrowie radnych i pracowników urzędu.

Na początku sesji, po stwierdzeniu kworum, przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Przewodniczący Kluś zgłosił dodatkową uchwałę ws. zniesienia nazwy na nieistniejącym odcinku ul. Nowińskiej. Punkt ten został zaakceptowany przez radnych.

Część radnych zaproponowała dodatkowo punkt poświęcony dyskusji o ostatnich obfitych opadach deszczu i wynikających z tego zalaniach ulic i piwnic, a także o działaniach, jakie można podjąć, aby ich uniknąć w przyszłości. Jednak z uwagi, iż temat ten ma być omawiany na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy, większość radnych zdecydowała o niedodawaniu tego punktu do porządku obrad.

Następnie przystąpiono do omawiania uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie Dzielnicy. Wprowadza ona przede wszystkim dodatkowe 2,5 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu. Ponadto, między innymi dzięki oszczędnościom, jakie się pojawiły przy realizacji zadania „Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek”, udało się przeznaczyć dodatkowe środki na zadanie „Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” w kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Uchwała została przyjęta przez Radę bez zgłaszania poprawek.

Kolejna uchwała dotoczyła wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe, które umożliwią zwoływanie jej sesji w trybie zdalnym i on-line, podobnie jak sesje Rady Dzielnicy Praga-Południe. Również i ta uchwała została zaakceptowana przez radnych w głosowaniu.

Ostatnia uchwała przyjęta podczas sesji dotyczyła zniesienia nazwy „ul. Nowińska” na nieistniejącym fragmencie ulicy. Na pozostałym, istniejącym fragmencie, nazwa ta pozostanie. Uchwała ma charakter jedynie porządkujący i nie wywoła zmian w adresach.

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Marcin Kluś ogłosił zakończenie sesji.