null

W stanie epidemii pomagajmy razem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W stanie epidemii pomagajmy razem M.st Warszawa i Warszawskie Metro przekażą słodkie upominki do domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Miasto zachęca do społecznych inicjatyw.

Warszawa przekaże 200 kg krówek, 5000 lizaków, 3000 pudełeczek ze śliwkami do miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich filii, czyli 50 punktów.
 Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w pomoc w tym trudnym dla wszystkich czasie. Warszawiacy oraz organizacje dzielą się dobrem, energią i wspierają finansowo potrzebujących. Potrzeb jest wiele, dlatego nadal zbieramy propozycje wsparcia za pośrednictwem miejskiego portalu wolontariatu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Słodkie prezenty dla domów dziecka
– Na 25-tą rocznicę uruchomienia metra w Warszawie przygotowaliśmy słodkie podarunki dla mieszkańców. Jednak w związku z sytuacją epidemiczną i odwołaniem miejskich wydarzeń m.in. otwarcia dla pasażerów kolejnych trzech stacji na Woli, słodycze trafią do dzieci, wychowujących się w stołecznych placówkach – mówi Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.

Wychowawcy zatrudnieni w placówkach zapewniają całodobową opiekę i wychowanie niemal 700 dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców. W czasie stanu epidemii podopieczni z dnia na dzień pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu z rodzicami. Wychowawcy każdego dnia mierzą się z trudnymi emocjami wychowanków oraz wspierają dzieci w procesie edukacji na odległość.

Darczyńcy wspierają Warszawę
Do tej pory setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły m.st. Warszawę i instytucje miejskie, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. Wśród darczyńców znajdują się urzędy, lokale gastronomiczne, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Przykładowo, Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia przekazała 125 tys. zł, które stolica przeznaczy na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów oraz na potrzeby środków bezpieczeństwa w szpitalach i podmiotach miejskich. Firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei fundacja TVN - nie jesteś sam wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców – to nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne, ale również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:
•  żywność i woda, potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,
•  gotowe posiłki dla personelu medycznego, które będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych,
•  gotowe posiłki i paczki żywnościowe dla seniorów trafią do potrzebujących za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych lub podmiotów, opiekujących się powstańcami,
•  środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz wymienionych głównych potrzeb, Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co może zostać przekazane.
Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu.