null

Warszawa przeznaczyła już ponad 35 mln zł na przygotowanie służby zdrowia do walki z covid-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa przeznaczyła już ponad 35 mln zł na przygotowanie służby zdrowia do walki z covid-19 Od początku pandemii stolica wspiera służbę zdrowia, w znacznej mierze wyręczając w tym administrację rządową. Zakupy środków ochrony osobistej idą już w miliony sztuk. Wyposażyliśmy 30 nowych stanowisk do intensywnej terapii. Szpitale otrzymały ponad 130 tys. litrów środków do dezynfekcji.

Maski, fartuchy, płyn do dezynfekcji

Jeszcze wiosną – w marcu i kwietniu – Warszawa przeznaczyła łącznie 25 mln zł na zakup środków ochrony indywidualnej. Były to pieniądze z rezerwy kryzysowej miasta. Udało się kupić 885 tys. maseczek ochronnych, 180 tys. półmasek, 263 300 ochraniaczy na głowę i obuwie, 63 580 przyłbic oraz gogli ochronnych, 530 tys. fartuchów różnego typu, 45 tys. kombinezonów, ok. 1,6 mln szt. rękawic, 40.000 szt. rękawic z długim mankietem, 30.000 szt. kompletów chirurgicznych, ok. 130 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 2.646 op. preparatu chlorowego do dezynfekcji, 200 termometrów.

Zakupione środki ochrony indywidualnej zostały przekazane do miejskich szpitali i przychodni lecznictwa otwartego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego sp. z o.o., organizacji oraz jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, w tym dla: Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP, Domowej Opieki Medycznej „Do-Med”, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla Hospicjum Domowego, Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, Fundacji Warszawskie Hospicjum dla dzieci, Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta dla Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści i Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Część przekazanych środków ochrony indywidualnej stanowi rezerwę kryzysową miejskich podmiotów leczniczych do użycia np. w sytuacji niespodziewanych problemów z zaopatrzeniem lub nagłego wzrostu zapotrzebowania w związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej. Niezależnie od otrzymanych środków ochrony podmioty lecznicze zostały zobowiązane do realizacji zakupów środków ochronnych na bieżąco. 

Kontenery medyczne

We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej 1,6 mln zł na 3 kontenery medyczne dla Szpitala Wolskiego i 6 dla Szpitala Bielańskiego. Kontenery pomogą uporządkować ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawią warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do SOR. Kontenery zostały już zamówione, powinny zacząć funkcjonować na przełomie listopada i grudnia.

Kontenery, które staną przy Szpitalu Bielańskim będą przeznaczone do izolacji pacjentów SOR. Będą wyposażone m.in. w łazienki, wózki leżące do transportu chorych – łącznie powstanie 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR.

Z kolei przy Szpitalu Wolskim staną kontenery z jednoosobowymi salami obserwacyjnymi (5 sztuk) oraz kontener pielęgniarski. Będą w pełni wyposażone w odpowiednie urządzenia medyczne. Znajdzie się w nich miejsce także na łazienki. Dodatkowo Szpital Wolski planuje zakup aparatu USG, videolaryngoskopu, defibrylatora transportowego oraz systemu kardiomonitorującego wraz z centralą - jako wyposażenie kontenerów.

Stanowiska do intensywnej terapii

Aż 8,5 mln zł przesunęliśmy z rezerwy kryzysowej m.st. Warszawy na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Udało się doposażyć miejskie szpitale w: 30 respiratorów, 30 kardiomonitorów, 30 stacji pomp infuzyjnych, 30 łóżek wraz z materacami przeciwodleżynowymi, 30 ssaków medycznych, 6 aparatów do terapii nerkozastępczej i 10 urządzeń do dezynfekcji (biodekontaminacji).

Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna  wykorzystywane m.in. w szpitalach Bielańskim, Wolskim i na Solcu.

Punkty wymazowe

W ramach umowy z NFZ w Warszawie działają 23 punkty, które pobierają materiał do badań w kierunku Sars-CoV-2. Aż 15 punktów prowadzą podmioty lecznicze, których organem tworzącym jest m.st. Warszawa. W dziesięciu z pośród obsługiwanych przez miejskie podmioty punktach, można pobrać materiał bez konieczności wysiadania z pojazdu. Staramy się, by zwiększyć liczbę punktów wymazowych. W tym celu wystąpiliśmy z pismem do burmistrzów z prośbą o wskazanie kolejnych lokalizacji, gdzie mogłyby one powstać.

Pomoc dla służb medycznych

Aby wspomóc pracowników placówek medycznych, daliśmy możliwość zwolnienia z opłat za parkowanie pracowników podmiotów leczniczych, laboratoriów przeprowadzających badania w kierunku koronawirusa, NFZ czy sanepidu zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN).

Nawiązaliśmy też współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie wsparcia przez studentów  V i VII roku studiów - w ramach wolontariatu - miejskich podmiotów lecznictwa otwartego.

Weryfikujemy możliwość dostosowania miejskich szpitali do ewentualnej konieczności przekształcania w szpitale jednoimienne. Dodatkowo podjęliśmy działania, mające na celu usprawnienie teleporad medycznych w miejskich przychodniach i szpitalach.