null

Warszawa upamiętnia rocznicę podpisania Porozumienia Paryskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa upamiętnia rocznicę podpisania Porozumienia Paryskiego 12 grudnia 2015 roku przyjęto Porozumie Paryskie, do którego przystąpiło prawie 190 krajów. Jest to pierwsze w historii, uniwersalne i prawnie wiążące porozumienie w dziedzinie klimatu. Z okazji 5. rocznicy jego przyjęcia iluminacja Pałacu Kultury i Nauki symbolicznie zaświecił na zielono.

Jest to globalna akcja solidarnościowa, w ten sposób chcemy przypomnieć jak ważne dla losów naszej planety jest wypełnienie celów porozumienia.

12 grudnia 2015 roku przyjęto Porozumienie Paryskie, do którego przystąpiło prawie 190 krajów. Jest to pierwsze w historii, uniwersalne i prawnie wiążące porozumienie w dziedzinie klimatu. Z okazji 5. rocznicy jego przyjęcia iluminacja Pałacu Kultury i Nauki symbolicznie rozbłyśnie na zielono. Jest to globalna akcja solidarnościowa. W ten sposób chcemy przypomnieć jak ważne dla losów naszej planety jest wypełnienie celów porozumienia.

Porozumienie paryskie określa ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Jego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C i utrzymanie go na poziomie 1,5°C. Porozumienie paryskie dąży również do poprawy zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu i udzielenie im wsparcia.

Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla ogromną rolę miast, regionów i władz lokalnych w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Warszawa prowadzi aktywną politykę klimatyczną, której celem jest wkład stolicy w wypełnienie zobowiązań porozumienia. Miasto deklaruje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc[GA(1] . do roku 2030 oraz neutralność klimatyczną miasta do roku 2050. Chcemy to osiągnąć dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport oraz zazielenianie stolicy. Liczymy przy tym na realne i odważne działania rządu w zakresie energetycznej transformacji kraju zgodnej z europejskim nowym zielonym ładem.

Zielona Wizja Warszawy

3 grudnia 2020 r. Warszawa rozpoczęła realizację projektu Zielonej Wizji Warszawy (Green City Action Plan). Jest to sztandarowy program Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju skierowany do dużych miast (ponad 100 tys. ludności), które chcą prowadzić efektywną politykę zrównoważonego rozwoju.

Efektem końcowym projektu będzie zestaw szytych na miarę działań dla Warszawy. Integralną częścią powstałych rekomendacji i propozycji inwestycyjnych będzie plan ich wdrożenia oraz szacowane koszty wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, a także  sposoby ich realizacji.

Warszawski Panel Klimatyczny

Warszawa słucha głosu mieszkańców i włącza ich w przeciwdziałanie zmianie klimatu. W listopadzie tego roku zorganizowaliśmy pierwszy w historii miasta panel obywatelski, który był poświęcony tematowi zmiany klimatu. Wzięło w nim udział 90 losowo wybranych mieszkańców Warszawy. Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego było wypracowanie przez panelistów rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta.

Spośród 93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania, 49 uzyskało poparcie co najmniej 80 proc. uczestników. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się, że te rekomendacje zostaną wdrożone przez miasto. Z rekomendacjami można się zapoznać na stronie Panelu.