null

Warszawa wspiera: 20 mln zł dla 3 tys. firm

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa wspiera: 20 mln zł dla 3 tys. firm Obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne.

Stolica oferuje szereg rozwiązań lokalnym firmom, które w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji.

– Cały czas monitorujemy sytuację, związaną ze skutkami epidemii dla biznesu i pozostajemy w kontakcie ze środowiskiem stołecznych przedsiębiorców, proponując im pomoc oraz wsparcie. Z programu wsparcia dla warszawskich przedsiębiorców skorzystało już wiele stołecznych firm – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W zasobie miasta znajduje się 8634 lokali użytkowych. Według stanu na 12 czerwca br. – o obniżkę czynszu za wynajem lokalu miejskiego wystąpiło 3780 najemców. Blisko 3000 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę blisko 20 mln zł.

919 najemców wystąpiło o obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości (stan na 4.06.2020 r.)

Do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 36 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40  wniosków dotyczących handlu, o obniżenie opłaty w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy o czasowym obniżeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W decyzjach wydawanych po 6 czerwca opłaty są naliczane według obniżonych stawek, ponieważ od czerwca do końca grudnia 2020 r. decyzją Rady obowiązuje 50-proc. bonifikata za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą wystąpić o odroczenie spłaty lub rozłożenie jej na raty. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej w związku ze skutkami obostrzeń jakie wprowadził rząd z powodu epidemii, mogą wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości  oraz podatku od środków transportowych. Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło ponad 500 takich wniosków (stan na 12.06.2020 r.).

Stolica oferuje ponadto przedsiębiorcom przedłużenie o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Przedłużenie następuje z mocy prawa, bez konieczności składania przez przedsiębiorców jakichkolwiek wniosków.

Warszawa proponuje też przedsiębiorcom odroczenie płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. oraz ulgi w opłatach za odpady. Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady (w związku z zamknięciem lokalu, zawieszeniem działalności), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację, dotyczącą gospodarowania odpadami.

Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Od połowy marca do końca maja, mimo panujących obostrzeń wprowadzonych przez rząd i zaleceń utrzymywania dystansu społecznego, odwiedziło je ponad 80 osób, pytając o rozwiązania zawarte w tarczach antykryzysowych, zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dofinansowaniem. Informacje są udzielane także drogą telefoniczną i mailową. Ponadto 146 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w ramach Academy_Smolna, które odbywa się online.