null

Warszawa wspiera ludzi kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa wspiera ludzi kultury Kryzys uderza również w pracowników sektora kultury. Podejmujemy działania, by wpierać ludzi, którzy stracili dochody oraz zachować stabilność instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

To kolejny pakiet wsparcia, jaki przygotowała Warszawa w trudnym czasie epidemii koronawirusa.


Załamanie inwestycji w kulturę to straty dla społeczeństwa w perspektywie lat, a nawet dekad. Nie możemy do tego dopuścić, musimy zadbać o warszawską kulturę, dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia. Priorytetem jest zachowanie istniejących zasobów, ochrona pracowników sektora kultury i wsparcie dla artystów mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa to miasto, które od lat inwestuje w kulturę. To tutaj jest najwięcej teatrów i duża liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych. Stolica przyciąga artystów. Tu najbardziej prężnie działa rynek sektora filmowego, odbywa się duża liczba festiwali i inicjatyw oddolnych.

Ze względu na sytuację epidemiczną wszyscy musimy dostosować się do nowej rzeczywistości. Kultura to przecież często interakcja z drugim człowiekiem, wspólne uczestnictwo, bezpośredni kontakt pomiędzy odbiorcą a artystą. Jednak względy bezpieczeństwa i nowe obostrzenia to wykluczają. Zamknięte placówki, odwołane wydarzenia i wstrzymane produkcje uniemożliwiają realizację projektów, zadań i wywiązywanie się z kosztorysów oraz przyjętych planów. Dlatego w tym czasie, trudnym dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, dla niezależnych artystów i animatorów, działających w zakresie kultury, Warszawa - pomimo trudnej sytuacji budżetowej i kroczącego kryzysu - przygotowała szereg działań wspierających.

- Chcę podkreślić, że warszawski sektor kultury, nie czekając na nic, od razu stanął na wysokości zadania. Oferta spektakli, koncertów, filmów, debat w wersji on-line jest naprawdę szeroka i cieszy się dużą popularnością wśród warszawianek i warszawiaków. Pojawiły się inicjatywy wspierające kulturę w sieci, teatry, księgarnie i biblioteki. Bardzo za to dziękuję i #wspieramkulture - deklaruje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa uruchamia specjalny, dedykowany konkurs w ramach wsparcia dla ludzi kultury - „Mobilni w kulturze”. Jest to otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ludzi kultury. Miasto przeznaczyło na ten cel 1 mln zł.
W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym - artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom - realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury.
Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób.
Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu, a jego wyniki w maju.

Miasto uruchamia również drugi konkurs w ramach wsparcia dla warszawskich księgarń stacjonarnych - „Ulubiona warszawska księgarnia”. Inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i/lub antykwariatom księgarskim - zarówno specjalistycznym, jak i ogólnoasortymentowym - prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 000 zł.

W ramach wsparcia dla ponaddzielnicowych instytucji kultury (teatrów, muzeów, innych instytucji):
•    możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych;
•    możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami;
•    wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line;
•    zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych;
•    pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów.

W ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych:
•    modyfikacja złożonych ofert na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury (dostosowanie harmonogramów, zakresów rzeczowych czy rezultatów projektów);
•    możliwość aneksowania już podpisanych umów na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury;
•    wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line;
•    pomoc w zakresie uzyskania bonifikaty w wysokości czynszu lub odroczeniu płatności.

W ramach wsparcia dla stypendystów artystycznych miasto proponuje możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.