null

Warszawa wspiera uczniów program na 20/21

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa wspiera uczniów program na 20/21 Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż wniosek o: stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne

 • Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
 • W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach).
 • Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.
 • Czym jest stypendium szkolne? To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:
  1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.
 • Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne).

Zasiłek szkolny

 • Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
 • W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne).
 • Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.
 • Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej. Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.

 Wnioski do pobrania: plik1, plik2.