null

Warszawianka na rynku pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.”

Zapraszamy do nowego programu finansowanego ze środków otrzymanych od Miasta Stołecznego Warszawy „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.”

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu u kobiet poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości i dobrostanu uczestniczek oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

Jeśli jesteś matką, mieszkasz w Warszawie i chcesz bezpłatnie wziąć udział w:

- czterech spotkaniach warsztatowo - wykładowych,

- pięciu warsztatach,

- konsultacji zawodowej,

- spotkaniu networkingowym,

oraz otrzymać materiały do pracy oraz książkę ,, Jak mówić o sobie dobrze.’’

Koniecznie zgłoś się do nas przez stronę: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mama-warszawianka-2/

Nabór do pierwszej grupy trwa do 12.01.2022

Warszawianka na rynku pracy