null

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 2021 – są jeszcze wolne miejsca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021 – są jeszcze wolne miejsca Zakończył się pierwszy etap zapisów do „Zimy w Mieście”. W ferie zimowe, 4-15 stycznia, prawie 7 tys. warszawskich dzieci ma już zagwarantowaną bezpieczną opiekę oraz zajęcia. Od wtorku, 22 grudnia, od godz. 15.00, ruszają zapisy na wolne miejsca.

Zapisy do Akcji rozpoczęły się 7 grudnia i trwały do 11 grudnia.

Mamy już zarejestrowanych prawie 7 tys. uczestników. Podczas „Zimy w Mieście” 2020 było ich około 11 tys., ale tegoroczna edycja, zgodnie z wytycznymi MEN, jest ograniczona tylko do uczniów najmłodszych klas I-IV. Chcieliśmy odciążyć rodziców i przyjąć wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami, żeby zapewnić im tak ważny kontakt z rówieśnikami, ale ministerstwo się nie zgodziło - mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

W środę, 16 grudnia, od godz. 12.00, na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, po zalogowaniu się na koncie, są dostępne informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do Akcji. 

Do 18 grudnia, do godz. 15.00, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć dokumenty (potwierdzenie opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat oraz wydruk karty kwalifikacyjnej z załącznikami) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do danej placówki podejmie organizator wypoczynku.

Już 22 grudnia o godz. 15.00 startują zapisy na wolne miejsca.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Placówki będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
w Warszawie z klas I-IV szkoły podstawowej (zgodnie z wytycznymi MEN: www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole).

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą jedynie opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas ferii zimowych.

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi oraz zaakceptowania regulaminu dotyczącego udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas Akcji „Zima w Mieście” na terenie placówki w związku z pandemią Covid-19.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla stolicy priorytetem, dlatego zgodnie z wytycznymi grupy będą liczyły 12 uczniów, a program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Nie będzie oferty ogólnomiejskiej.

Wychowawcy będą organizować na terenie placówek zajęcia plastyczne, edukacyjne, kulturalne oraz sportowe. Wyjścia z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej – głównie do miejsc otwartych np. parków, lasu, na tereny zieleni. Placówki będą mogły korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych organizujących m.in. zajęcia plastyczne czy artystyczne.

Będzie atrakcyjnie i bezpiecznie. Zajęcia planowane są w ramach jednej 12-osobowej grupy przebywającej razem z wychowawcą na tygodniowym turnusie, bez mieszania się z innymi grupami – dodaje wiceprezydent.

Informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 są dostępne na stronie Akcji.