null

Warszawska Szkoła Letnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Szkoła Letnia Stolica zaprasza młodzież do udziału w bezpłatnych wakacyjnych kursach z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Skorzystać z nich mogą uczniowie obecnych klas 7 szkoły podstawowej oraz klas 2 liceum i 3 technikum, którzy przygotowują się do egzaminów w 2021 r.

– Doświadczenie związane z nauczaniem zdalnym pokazuje, że brakowało czasu
i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące i budowanie relacji uczeń-nauczyciel. Mimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych czy włączenia nowych narzędzi komunikacji zdalnej – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy. – Z tego powodu uruchamiamy zajęcia adresowane do uczniów zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową, które powinny być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 – dodaje.

Planowane jest uruchomienie kursów z następujących przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • chemia
  • biologia
  • geografia
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • język angielski
Każdy kurs będzie trwał 5 dni (poniedziałek - piątek), w godz. 10.00–13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia poprowadzą nauczyciele, którzy są praktykami, na co dzień pracującymi w warszawskich szkołach.
Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9)., z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego, obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawy.
Uczestnik zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Dopuszczalny limit nieobecności wynosi 2 godziny. Minimalna liczba osób w grupie, która warunkuje uruchomienie zajęć to 5 uczniów. Każda osoba może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot. Liczba miejsc jest ograniczona m.in. bezpieczeństwem uczestników kursów oraz zindywidualizowanym podejściem do potrzeb uczniów.
Zajęcia będą realizowane w następujących edycjach:
Edycja I: 13–17 lipca
Edycja II: 20–24 lipca
Edycja III: 27–31 lipca
Edycja IV: 10–14 sierpnia
Edycja V: 17–21 sierpnia
Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się 1 lipca o godz. 9.00 poprzez elektroniczny system zapisów, dostępny na stronie www.wcies.edu.pl.
Więcej szczegółów na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. www.wcies.edu.pl.