null

Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie ul. Szańcowa 25 ma przyjemność zaproponować seniorom 75+, mieszkańcom Warszawy nieodpłatne usługi drobnych napraw w domu, w ramach programu Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+ finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Projekt dedykowany jest dla osób 75+ z terenu Warszawy. Telefon zgłoszeniowy Polskiego Czerwonego Krzyża: 507 978 378 w godz. 9.00-15.00.

Zgłoszenia można dokonać również drogą email na adres: warszawa14@pck.org.pl z adnotacją kto i kogo zgłasza z adresem i telefonem kontaktowym seniora oraz osoby zgłaszającej i krótkim opisem potrzeby naprawczej.

w centralnej części grafiki ilustracje przedstawiające panów wykonujących drobne usługi naprawcze i napis Warszawka złota rączka dla seniora 75+ Cieknący kran? Nieszczelne okno? Inna drobna usterka?, poniżej przedstawione numery telefonu: Mazowiecki Okręgowy Oddział PCK 507978378, Fundacja Edukacji Nowoczesnej 729834448, Fundacja Pomoc Potrzebującym 226141316, na dole logo polskiego czerwonego krzyża, fundacji edukacji nowoczesnej i fundacji pomoc potrzebującym

 

Załączniki: