null

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oferta Szkół Ponadpodstawowych w ramach prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Dni otwarte:


Doradztwo zawodowe w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Miasta Stołecznego Warszawy

Poradnie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16