null

Warsztat - pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W imieniu Wydziału Rewitalizacji Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy zapraszamy na warsztat, który odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 w Miejscu Akcji Paca 40.

Warsztat dotyczyć będzie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji prowadzonej na terenie dzielnicy Praga – Południe.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców dzielnicy Praga-Południe, lokalnych liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Na warsztacie będą prezentowane wstępne wyniki z analiz oraz badań jakościowych i ilościowych (wywiady, ankiety) przez firmę Lider Projekt Sp. z o.o., która na  zlecenie Miasta przygotowuje pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji.  

Ponadto w ramach spotkania warsztatowego zbierane będą informacje na temat potencjałów oraz problemów jakie występujących w tej części miasta.

Zainteresowane udziałem w warsztacie osoby prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres mailowy kmol@um.warszawa.pl do dnia 24.01.2023.

Serdecznie zapraszamy!