null

Woda w Wiśle jest bezpieczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Woda w Wiśle jest bezpieczna Jakość wody w rzece jest dobra i na bieżąco kontrolowana przez badaczy z laboratorium MPWiK. Szczegółowe wyniki analiz są dostępne na stronie MPWiK.

Ostatnie badania wody w Wiśle zostały wykonane rano 23 czerwca po zakończeniu zrzutu burzowego z przelewu przy ul. Farysa i powtórzone 26 czerwca. Wyniki potwierdzają, że na stan Wisły mają wpływ głównie intensywne opady deszczu - nie tylko w samej Warszawie, ale i na południe od miasta. Powodują one podnoszenie się poziomu wody w rzece.

W okresie od 16 do 23 czerwca poziom wody wzrósł o ponad 50 cm. - Tym samym jakość wody obniża się z powodu podmywania brzegów rzeki i spływów z pól uprawnych – tłumaczy dr Anna Olejnik, zastępczyni dyrektora Pionu Wody w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Wszystkie parametry w normie

Eksperci MPWiK zbadali próbki wody z Wisły pobrane w rejonie przelewu przy ul. Farysa, a także obok studni Gruba Kaśka, znajdującej się ok. 10 km dalej na południe, oraz na odcinku od Warszawy do Płocka. Wyniki są porównywalne. Dotyczy to zarówno parametrów fizyko-chemicznych, jak i ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Pozostałe parametry, w tym liczba bakterii, przy obecnym wezbraniu mają wartości zbliżone do tych z miesięcy letnich w latach wcześniejszych. Co najważniejsze, stężenia metali ciężkich w rzece są znikome - na poziomie poniżej granicy oznaczalności, czyli uwzględnienia w pomiarze.

– Na jakość wody w rzece ma wpływ wiele czynników. Warto zwrócić uwagę szczególnie na stopień zasolenia wody wiślanej. Jest on wynikiem ciągłych zrzutów zasolonych wód kopalnianych – puentuje dr Olejnik.

 

Jak badamy wodę w Wiśle

MPWiK prowadzi własny monitoring jakości wody w Wiśle. Próbki wody są pobierane w kilku punktach kontroli jakości wody z rzeki – 7 z nich jest zlokalizowanych na odcinku warszawskim, tj. 500 m od przelewu burzowego przy ul. Farysa, 2,5 km oraz przy wylocie oczyszczonych ścieków z Zakładu „Czajka”. Kolejnych 7 znajduje się na odcinku od Warszawy do Płocka:

  1. Nowy Dwór Mazowiecki, plaża;
  2. Zakroczym, plaża;
  3. Czerwińsk, Bulwar Wiślany, pomost;
  4. Okolice Wyszogrodu, około 0,5 km przed ujściem Bzury;
  5. Okolice Wyszogrodu, około 3 km za ujściem Bzury;
  6. Okolice Zakrzewa Kościelnego;
  7. Płock, pomost.

Zakres badań obejmuje parametry chemiczne oraz mikrobiologiczne, w tym stężenie bakterii i metali ciężkich. Nad prawidłowym poborem próbek do analiz oraz wykonaniem badań czuwają specjaliści z laboratorium MPWiK, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.